Bonusové úkoly

§1 – DOKTOR

Dva body pro tři týmy, které mají v 0:00 nejméně bodů ze všech týmů. Možno získat opakovaně vícekrát za závod.

§2 – SPÁNEK

Tým, který do svého programu zařadí a realizuje min. šestihodinový spánek, získá pět bonusových bodů. Kontrola probíhá formou odeslání zprávy o začátku spánku a po šesti hodinách zprávy o ukončení spánku. V době mezi zaslanými zprávami není možno se jakkoli přesouvat, získávat checkpointy ani bonusové body (s výjimkou Doktora) a všichni členové týmu by se minimálně měli pokusit se vyspat. Možno získat jednou za závod.

§3 – DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA, ÚŽASNÁ OSMIČKA A NEUVĚŘITELNÁ DEVÍTKA

Bod vždy, když tým získá šest checkpointů za jeden den. Pokud získá za jeden den sedm checkpointů, tak získá dva bonusové body. Pokud získá za jeden den osm checkpointů, tak získá tři bonusové body. Pokud získá za jeden den devět checkpointů, tak získá čtyři bonusové body. Den se počítá od 0:00 do 23:59. Možno získat opakovaně vícekrát za závod.

§4 – PRVNÍ A POSLEDNÍ

Dva body za první získaný checkpoint ve hře a dva body za poslední získaný checkpoint v závodu (týká se prvního a posledního checkpointu ze všech týmů).

§5 – CESTOVATELSKÁ DUŠE

Dva body získá tým, který během jednoho dne dobude checkpointy z alespoň čtyř různých krajů. Pro účely tohoto bonusového úkolu se nepočítají horské etapy, povinný checkpoint však použít lze a je součástí Středočeského kraje. Den se počítá od 0:00 do 23:59. Možno získat opakovaně (každý den závodu jednou).

§6 – UNESCO

Dva body získá tým, který navštíví největší počet UNESCO checkpointů. V případě více týmů na prvním místě získá dva body ten tým, který navštívil svůj poslední UNESCO checkpoint nejdříve, a ostatní týmy se stejným největším počtem UNESCO checkpointů získají jeden bod. Pro účely tohoto bonusového úkolu se počítají všechny checkpointy, které obsahují v závorce slovo "UNESCO" (včetně povinného checkpointu). Všechny tyto checkpointy jsou předem vylosované.

§7 – POSTUPKA

Tým, který během jednoho dne dobude alespoň čtyři checkpointy o různé základní bodové hodnotě (2, 3, 4, 5, 6 nebo 7 bodů), které tvoří postupku, získá počet bodů dle nejnižší hodnoty z postupky. Na pořadí dobytí jednotlivých checkpointů nezáleží. Den se počítá od 0:00 do 23:59. Možno získat opakovaně (každý den závodu jednou).

§8 – DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU VĚŘ

Dva body získá tým za koláž čtyř fotografií všech jeho členů před budovami čtyř různých církví nebo náboženských společností. Podmínkou je, aby bylo vždy zřejmé, o jakou církev nebo náboženskou společnost se jedná (např. zachycením nápisu, znaku, informační tabule nebo jiného jednoznačného prvku), a budova musí být dosud aktivně využívána k bohoslužbám. Jednotlivé fotografie mohou být pořízeny v libovolných časech během závodu, ale každá z nich musí být vyfocena v jiné obci. Možno získat jednou za závod.

§9 – S NADHLEDEM

Dva body získá tým za fotografii všech přítomných členů z vrcholu rozhledny. Podmínkou je, aby se jednalo o právě dobytý checkpoint, který obsahuje v  závorce slovo "ROZHLEDNA". Je možné odeslat jinou fotografii z checkpointu (např. před rozhlednou) a jinou z vrcholu, ale může jít také o jednu fotografii z vrcholu. Možno získat jednou za závod.

§10 – DOBROU CHUŤ

Dva body získá tým za fotografii s jídlem v jídelním voze. Zachyceni musí být všichni členové týmu, jak sedí u stolu a těší se z dobrého jídla. Možno získat jednou za závod.

§11 – KOUPÁNÍ

Dva body získá tým, který ve středu od 12:00 do 23:59 pošle fotografii všech jeho členů po krk ve vodě. Možno získat jednou za závod a od následující půlnoci už nebude možné tento bonusový úkol splnit.