Bonusové úkoly

§1 – DOKTOR

Dva body pro tři týmy, které mají v 0:00 nejméně bodů ze všech týmů. Možno získat opakovaně vícekrát za závod.

§2 – SPÁNEK

Tým, který do svého programu zařadí a realizuje min. šestihodinový spánek, získá pět bonusových bodů. Kontrola probíhá formou odeslání zprávy o začátku spánku a po šesti hodinách zprávy o ukončení spánku. V době mezi zaslanými zprávami není možno se jakkoli přesouvat, získávat checkpointy ani bonusové body (s výjimkou Doktora a Pozdě, ale přece) a všichni členové týmu by se minimálně měli pokusit se vyspat. Možno získat jednou za závod.

§3 – DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA, ÚŽASNÁ OSMIČKA A NEUVĚŘITELNÁ DEVÍTKA

Bod vždy, když tým získá šest checkpointů za jeden den. Pokud získá za jeden den sedm checkpointů, tak získá dva bonusové body. Pokud získá za jeden den osm checkpointů, tak získá tři bonusové body. Pokud získá za jeden den devět checkpointů, tak získá čtyři bonusové body. Den se počítá od 0:00 do 23:59. Možno získat opakovaně vícekrát za závod.

§4 – PRVNÍ A POSLEDNÍ

Dva body za první získaný checkpoint ve hře a dva body za poslední získaný checkpoint v závodu (týká se prvního a posledního checkpointu ze všech týmů).

§5 – CESTOVATELSKÁ DUŠE

Dva body získá tým, který během jednoho dne dobude checkpointy z alespoň čtyř různých krajů. Pro účely tohoto bonusového úkolu se nepočítají horské etapy, povinný checkpoint však použít lze a je součástí Středočeského kraje. Den se počítá od 0:00 do 23:59. Možno získat opakovaně (každý den závodu jednou).

§6 – POSTUPKA

Tým, který během jednoho dne dobude alespoň čtyři checkpointy o různé základní bodové hodnotě (2, 3, 4, 5, 6 nebo 7 bodů), které tvoří postupku, získá počet bodů dle nejnižší hodnoty z postupky. Na pořadí dobytí jednotlivých checkpointů nezáleží. Den se počítá od 0:00 do 23:59. Možno získat opakovaně (každý den závodu jednou).

§7 – SOUSEDÉ

Dva body získá tým za fotografii všech jeho členů před vlakovou stanicí nebo zastávkou (nemusí být aktuálně obsluhována vlaky) na území jednoho ze sousedních států ČR: Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko. Možno získat až čtyřikrát za závod, v každém sousedním státě jednou.

§8 – POZDĚ, ALE PŘECE

Tým, který během celého dne nezíská žádnou prémii za první nebo druhé dobytí, jako útěchu získá v pondělí tři body, v úterý a ve středu dva body, ve čtvrtek a v pátek jeden bod. Možno získat opakovaně (každý den závodu jednou).

§9 – ZBOŽNÝ POUTNÍK

Dva body získá tým za fotografii všech jeho členů před klášterem (i bývalým). Tento bonusový úkol nelze splnit v Olomouci ani na místech, která jsou v danou chvíli platnými checkpointy v závodu. Možno získat jednou za závod.

§10 – KRÁLOVSKÁ HOSTINA

Dva body získá tým za fotografii s pořádným jídlem v restauraci (a podobných stravovacích zařízeních) nebo u někoho doma. Zachyceni musí být všichni členové týmu, kteří se těší, že se alespoň jednou pořádně nají. Minimální časová prodleva mezi tímto bonusovým úkolem a Spánkem (a naopak) je pět hodin. Možno získat jednou za závod.