Pravidla

§1

Aktivity RAIL tour Fanda se účastní jednotlivci i celé skupiny (fanoušci). Věk účastníků nehraje roli a všichni se účastní na svou vlastní odpovědnost.

§2

Skupiny mohou být smíšené (složené z mužů i žen), čistě ženské nebo čistě mužské. Žádné povinné odpustky není třeba absolvovat. Nicméně Karlštejn je nádherný hrad a fotografie z tohoto místa jistě získá mnoho lajků 🙂.

§3

V rámci aktivity se účastníci smí přesouvat nejen pěšky, ale také jakýmkoliv dopravním prostředkem (včetně těch při samotném závodě zakázaných jako je auto, autobus, trolejbus, letadlo, parník apod.). S případnými zavazadly je možné nakládat libovolně.

§4

Smyslem aktivity je společnými silami dobýt všechny checkpointy (vylosované i nevylosované) z jednotlivých ročníků závodu bez udělování jakýchkoliv bodů a prémií. Aktuální stav (jednotlivé ročníky i celkem) a historie jsou zveřejňovány na stránkách aktivity. Nedílným účelem aktivity je i propagace samotného závodu, vyzkoušení si dobývání checkpointů nanečisto a podpora turistiky v České republice a pohraničí.

§5

Seznam checkpointů je zveřejněn na stránkách aktivity. Obsahuje checkpointy z jednotlivých krajů i horských etap. K dispozici jsou různé filtry.

§6

Dobytí checkpointu nejsou účastníci povinni nahlásit bezprostředně po jeho dosažení, ale stačí kdykoliv prostřednictvím webové aplikace vložit fotografii dokazující dosažení checkpointu a vyplnit další potřebné údaje (název checkpointu, datum a čas dobytí a případně další účastníky, kteří se nacházejí na fotografii). Tímto způsobem je možné nahlásit i dobytí checkpointů z minulých let (mimo samotný závod). Za dosažení checkpointu se považuje fotografie u samotného objektu (hradu, vrcholu hory…), případně u cedule označující daný objekt (hrad, vrchol, zámek, vesnice…) či poslední veřejnosti přístupné místo. Fotografie jsou zveřejňovány na Facebooku, Instagramu a webových stránkách závodu. Z tohoto důvodu je nutné mít ode všech osob, které se nacházejí na fotografiích, souhlas se zveřejněním. Žádné osoby bez souhlasu nesmí být na fotografiích rozpoznatelné (mohou však být rozmazané). Dobytí checkpointů lze následně upravovat a mazat (změny se projeví na všech místech). Ve dnech závodu však není možné kvůli případnému zmatku přidávat dobytí checkpointů ani provádět některé úpravy.

§7

Dobyté checkpointy jsou zveřejňovány na stránkách aktivity. K dispozici jsou různé filtry.

§8

Účastníci nemusí v rámci aktivity dobýt žádný povinný checkpoint. Hanby ani opovržení všech slušných lidí tedy není třeba se bát 🙂.

§9

Žádné prémiové body účastníci nezískávají.

§10

Žádné bonusové body nelze získat.

§11

Aktivita nemá žádný start.

§12

Aktivita nemá žádný cíl.

§13

Do aktivity je nutné se nejprve zaregistrovat. Po kontrole údajů bude účet účastníka v nejbližší době aktivován (většinou do 24 hodin). Poté již bude možné vkládat fotografie z dobytých checkpointů.

§14

Náklady aktivity nese každý účastník sám. Žádné startovné se neplatí.

§15

Aktivitu neřídí žádná komise rozhodčích, ale vkládané fotografie budou orientačně kontrolovány organizátorem. Účastníci se zavazují vkládat pouze vhodné fotografie (v obecně přijímaném významu), které jsou jejich autorským dílem. Při porušení tohoto závazku a neuposlechnutí výzvy k nápravě bude účet takového účastníka deaktivován.

§16

Součástí registrace do aktivity je také udělení souhlasu s těmito pravidly a využitím osobních údajů (volbou u příslušných políček). Údaje uvedené při registraci budou uchovány a některé z nich (zejména se jedná o jméno a příjmení) také zveřejněny na webových stránkách závodu. Souhlas se také týká všech fotografií, které v rámci aktivity vzniknou (dobyté checkpointy, profilové fotografie a další). Ty mohou být zveřejněny na webových stránkách závodu, Facebooku, Instagramu a kanále YouTube a propagačně využity ať už organizátorem závodu organizací INRIroad nebo sponzory závodu RAIL tour. Registrací do aktivity dávají účastníci souhlas se zveřejněním a uchováním všech těchto údajů.