Novinky

Hlavní

V případě předčasného ukončení závodu ze strany jednoho člena může tým pokračovat, ale za každý následující dosažený checkpoint získá o 1 bod méně (viz pravidlo §1 a FAQ).

Každou půlnoc bude na stránkách závodu zveřejněno 13 nových checkpointů, tj. 1 z každého kraje (viz pravidlo §5).

Všechny checkpointy horských etap mají o 1 bod méně (viz FAQ).

Maximální kapacita je navýšena na 30 týmů a přibylo 10 nových názvů (viz pravidlo §13).

Přihlašování probíhá ve dvou fázích. V první se přihlašují pouze kapitáni týmů, ve druhé další účastníci (viz pravidlo §13).

Méně důležité

Nabídka checkpointů je navýšena na 20 z každého kraje.

Týmová videa nebudou nijak bodována, ale tři nejlepší z nich budou oceněna na ukončení závodu (viz pravidlo §11).

Cíl závodu je v Olomouci před budovou Pevnosti poznání na ulici 17. listopadu. Ukončení závodu a vyhlášení vítězů proběhne v Laudonově sále Pevnosti poznání (viz pravidlo §12).

Účastníci si mohou sami zvolit barvu závodnického trička.

Do každého týmu se může přihlásit několik navigátorů (viz pravidlo §13).

Na některých místech (přehled přihlášených týmů, stránky jednotlivých týmů a mapa) mají týmy pro zpřehlednění uvedeny i jejich čísla (viz FAQ).