Pravidla

§1

Aktivity RAIL tour Fanda (dříve pod názvem Celoroční nesoutěžní sbírání checkpointů) se účastní jednotlivci i celé skupiny. Věk účastníků nehraje roli a všichni se účastní na svou vlastní odpovědnost.

§2

Skupiny mohou být smíšené (složené z mužů i žen), čistě ženské nebo čistě mužské. Žádné povinné odpustky není třeba absolvovat. Nicméně Karlštejn je nádherný hrad a fotografie z tohoto místa jistě získá mnoho lajků :-)

§3

V rámci aktivity se účastníci smí přesouvat nejen pěšky, ale také jakýmkoliv dopravním prostředkem (včetně těch při samotném závodě zakázaných jako je auto, autobus, trolejbus, letadlo, parník apod.). S případnými zavazadly je možné nakládat libovolně.

§4

Smyslem aktivity je v příštích měsících (letech a desetiletích) společnými silami dobýt všechny checkpointy (vylosované i nevylosované) z jednotlivých ročníků závodu bez udělování jakýchkoliv bodů. Aktuální stav dobývání (jednotlivé ročníky i celkem) je zveřejňován na stránkách aktivity. Zde je také zobrazena historie dobývání (posledních 5 dobytých checkpointů). Nedílným smyslem aktivity je i propagace závodu RAIL tour, vyzkoušení si dobývání checkpointů nanečisto a podpora turistiky v České republice a pohraničí.

§5

Nabídka checkpointů je zveřejněna na stránkách aktivity. Obsahuje checkpointy z jednotlivých krajů i horských etap. K dispozici je také filtr pro zobrazení checkpointů jen z vybraných ročníků.

§6

Dobytí checkpointu nejsou účastníci povinni nahlásit bezprostředně po jeho dosažení, ale stačí v blízké době odeslat zprávu přes sociální síť Facebook přímo stránce RAIL tour, která bude obsahovat název checkpointu (nebo alespoň jeho číslo), datum a čas dobytí (s přesností na minuty) a fotografii dokazující dobytí checkpointu. Pokud by to nebylo jasné, tak je nutné ještě připsat jména účastníků nebo název akce (při větší skupině). Za dosažení checkpointu se považuje fotografie u samotného objektu (hradu, vrcholu hory…), případně u cedule označující daný objekt (hrad, vrchol, zámek, vesnice…) či poslední veřejnosti přístupné místo. Fotografie budou zveřejňovány na Facebooku a webových stránkách závodu. Svou účastí v aktivitě dávají účastníci souhlas se zveřejněním a propagačním využitím fotografií ať už organizátorem závodu organizací INRIroad nebo sponzory závodu RAIL tour.

§7

Účastníci nemusí dobýt žádný povinný checkpoint. Hanby ani opovržení všech slušných lidí se tedy bát nemusí :-)

§8

Dobyté checkpointy jsou zveřejňovány na stránkách aktivity. Na přehledné mapě je možné zobrazit buď jen dobyté nebo všechny checkpointy. Černá kolečka označují zatím nedobyté checkpointy, barevná kolečka již dobyté checkpointy podle ročníku aktivity, kdy byl daný checkpoint dobyt poprvé (hnědá – 2014/2015, modrá – 2015/2016, zelená – 2016/2017, žlutá – 2017/2018, fialová – 2018/2019). Po kliknutí na kolečko se zobrazí detaily k checkpointu (např. údaje o jednotlivých dobytích).

§9

K aktivitě není třeba se zvlášť přihlašovat. K tomu dojde automaticky odesláním zprávy s prvním dobytím checkpointu. Účastníci tím zároveň dávají souhlas s těmito pravidly.

§10

Náklady aktivity nese každý účastník sám. Žádné startovné se neplatí.